Slot en johnston een inleiding in het mededingingsrecht

By Editor

Vind alle studiedocumenten for Inleiding Mededingingsrecht van Pieter J. Slot; M. S. Mulder; Christoforus R. A. Swaak.

E. Slot - Inleiding Mededingingsrecht Het boek Inleiding Mededingingsrecht van de auteur E. Slot is 1 maal gevonden, 0 maal nieuw en 1 maal tweedehands. "Inleiding Mededingingsrecht" is tweedehands te koop vanaf € 12,50 bij Bol.com. Het ijzeren schild boek Albert Uderzo pdf. Backer ebook - Femke Diercks .pdf. Banken en Financiële Markten in Vogelvlucht boek .pdf Michiel van den Broek. 3 HET NEDERLANDSE EN EUROPESE MEDEDINGINGSRECHT 3.1 Inleiding Voordat men verschillende rechtsgebieden, zoals het mededingingsrecht en het CAO-recht, met elkaar in verband gaat brengen, zal men zich in de achter-gronden ervan moeten verdiepen. Dit geldt met name voor het mededingings- Het is daarom van belang in te gaan op de verhouding tussen het mededingingsrecht en de rol van de overheid op de zorgmarkten. Artikel 16 Mw en de zorgsector Thans bevat de Nederlandse Mededingingswet een voorziening die conflicten tussen de NMa en andere toezichthoudende overheidsinstellingen kan voorkomen. Een inleiding bestaat uit één of meer alinea’s en heeft als functies aandacht trekken van de lezer en het introduceren van het onderwerp. Aandacht trekken kan je bijvoorbeeld door: Het vertellen van een verhaaltje of anekdote over iets dat je hebt gelezen of meegemaakt (een anekdote = grappig en kort verhaal over iets dat echt gebeurd is).

worden gedaan op het mededingingsrecht. Het is dan ook van belang dat onder meer sportbonden en sponsors zich ervan bewust zijn dat hun regelgeving (en gedrag) redelijk en rechtvaardig moet zijn. Fair play geldt met andere woor - den niet alleen voor sporters, maar ook voor sportbonden en sponsors. Een aantal recente voorbeelden worden

Decentralisatie en mededinging Samenwerking 1 oktober 2015 Agenda Introductie 1. Inleiding 2. Hoofdlijnen samenwerking 3. Hoofdlijnen mededinging 4. Samenwerking en mededinging 5. Cases 6. Slot 2 1. Inleiding Het mededingingsrecht wordt steeds belangrijker in de economie en speelt daarom ook een belangrijke rol in de diverse juridische opleidingen. Dit boek wil studenten op gevorderd bachelors en mastersniveau een goede inleiding op het mededingingsrecht geven. Inleiding Het mededingingsrecht speelt op vele (rechts)gebieden een rol van betekenis. Zo ook in franchisecontracten. Voldoen contractuele bepalingen niet aan het mededingingsrecht, dan kunnen de gevolgen groot zijn (denk aan nietigheid van afspraken of boetes van de mededingingsautoriteit ACM).

V. COLAERT, B. KEIRSBILCK, E. TERRYN en J. VANANROYE (eds.), Ondernemingsrecht: een inleiding, Alta Uitgeverij, Oud-Heverlee, 2018, 125-168. Codex Economie 2019 – 2020. Arrest hof van beroep Antwerpen 26 oktober 2016. Opdrachten. Valerie en Wouter zijn reeds zes jaar een koppel en beslisten vorig jaar om in het huwelijk te treden.

Mededing EC mbt de samenwerking binnen het netwerk v mededingingsautoriteiten De NMA van een lidstaat is geschikt een zaak te behandelen wanneer er een concreet verband bestaat tussen de inbreuk van het mededingingsrecht en het grondgebied van die lidstaat: 1. kartel of misbruik heeft gevolgen voor de mededinging op haar grondgebied; 2. de Boek niet naar wens, stuur het terug. 13217 klanten geven een 9.3 gemiddeld, en maar liefst 98% beveelt ons aan Meer tweedehands aanbod Inleiding mededingingsrecht privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht op overtredingen van het nationale mededingingsrecht. Dit gebeurt door middel van een wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Vanwege deze laatste wijziging wordt deze memorie van toelichting mede namens de minister van Veiligheid en Justitie aangeboden. 2.

- Slot, P.J. en Swaak, Ch. R. A. (2012). Inleiding Mededingingsrecht (6e druk), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers: hoofdstuk 1 hoofdstuk 2 met uitzondering van 2. hoofdstuk 3 t/m 3.3, 3.5 en 3.6 (met uitzondering van 3.2.5) hoofdstuk 4 hoofdstuk 6.1, 6.2, 6.4, 6.6 en 6. hoofdstuk 8 Voor zover het boek specifieke kenmerken van het

worden gedaan op het mededingingsrecht. Het is dan ook van belang dat onder meer sportbonden en sponsors zich ervan bewust zijn dat hun regelgeving (en gedrag) redelijk en rechtvaardig moet zijn. Fair play geldt met andere woor - den niet alleen voor sporters, maar ook voor sportbonden en sponsors. Een aantal recente voorbeelden worden

Het mededingingsrecht staat in het centrum van de belangstelling. Vrijwel dagelijks verschijnen er berichten over in de pers. Een handzame inleiding tot dit rechtsterrein is daarom onontbeerlijk voor studenten en juristen in de praktijk. Dit boek is bedoeld als een eerste kennismaking met het mededingingsrecht. Het is met name geschreven voor studenten die een basiscursus mededingingsrecht …

mededingingsrecht Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: Bb 2014/6 Bijgewerkt tot: 19-01-2014 Auteur: M. van Wanroij en S. de Zwart[1] Openbare mededelingen niet langer een ‘safe haven’ in het mededingingsrecht De risico's van klassieke overtredingen van het mededingingsrecht zoals directe prijs- en Decentralisatie en mededinging Samenwerking 1 oktober 2015 Agenda Introductie 1. Inleiding 2. Hoofdlijnen samenwerking 3. Hoofdlijnen mededinging 4. Samenwerking en mededinging 5. Cases 6. Slot 2 1. Inleiding Het mededingingsrecht wordt steeds belangrijker in de economie en speelt daarom ook een belangrijke rol in de diverse juridische opleidingen. Dit boek wil studenten op gevorderd bachelors en mastersniveau een goede inleiding op het mededingingsrecht geven. Inleiding Het mededingingsrecht speelt op vele (rechts)gebieden een rol van betekenis. Zo ook in franchisecontracten. Voldoen contractuele bepalingen niet aan het mededingingsrecht, dan kunnen de gevolgen groot zijn (denk aan nietigheid van afspraken of boetes van de mededingingsautoriteit ACM). Het mededingingsrecht is zelfs een van de belangrijkste sectoren binnen het toepassingsbereik van de Eurowob. 9 x Commissie 2 juli 2009, Verslag van de Commissie over de toepassing van Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie in 2008, COM(2009) 331